Caparol Capatox

Gotowy do użycia preparat do zwalczania glonów na elewacjach.

Opis

Gotowy do użycia, preparat do zwalczania glonów na elewacjach. Nie rozcieńczać!
Podczas pracy z materiałami biologicznie czynnymi należy zachować szczególne środki ostrożności. Przed użyciem
zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktu.
Na porażenie glonami podatne są powierzchnie szczególnie narażone na zawilgocenie. Podatne mogą być zwłaszcza
elewacje budynków – ocieplonych i nieocieplanych, usytuowane w pobliżu zbiorników wodnych lub w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów zielonych.
Głównym środowiskiem życia glonów jest woda. Komórki glonów zawierają chlorofil, podobnie jak rośliny. Do życia
potrzebują światła i dwutlenku węgla oraz azotu i materiałów z podłoża. Na fasadach najczęściej spotyka się glony
aerofityczne (powietrzne). Z reguły składają się one z pojedynczej komórki lub szeregu komórek o średnicy rzędu 10 µm
(zbliżone wielkością do cząsteczek pyłu). Przemieszczają się za sprawą wiatru i osadzają się na elewacjach, gdzie przy
sprzyjających warunkach (wystarczająca ilość wody i substancji odżywczych), zaczynają się rozmnażać, tworząc kolonie.
Nalot z glonów przybiera barwę zieloną.
Capatox można stosować na zewnątrz, na wszystkich typowych podłożach budowlanych np: mineralnych, takich jak beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynkach syntetycznych, starych nośnych powłokach farb fasadowych.
Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 4211/10.
– ciecz, bezbarwna, bez zapachu
– gęstość ok.: 1,0 g/cm3
– pH ok. 7-8
– zużycie: dawka skuteczna min. 250 ml/m2
Zawiera 16 g/l substancji czynnej: Chlorek alkilo (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy (czwartorzędowe związki amoniowe).
Opakowania -5 L, 10 L.
36 miesięcy od daty produkcji podanej na naklejce