Informacje ogólne

Malowanie natryskowe – ogólne informacje i poradnik.

HYDRODYNAMIKA: sposób na wydajne i oszczędne malowanie (ciśnienie  120-250 bar)

Malowanie metodą hydrodynamiczną, nazywane również natryskiem bezpowietrznym, wysokociśnieniowym lub airless (ang.) polega na nanoszeniu materiału malarskiego pod bardzo wysokim ciśnieniem poprzez rozproszenie go przez dyszę natryskową dostosowaną do farby. Ciśnienie wytwarzane przez pompę agregatu malarskiego umożliwia uzyskanie prędkości przepływu materiału rzędu 150 m/s. Ciśnienie, niewielki otwór dyszy oraz opór powietrza powodują wytworzenie mgły materiału malarskiego. Odparowanie rozpuszczalnika w wyniku gwałtownego rozprężenia jest efektem sprzyjającym prawidłowemu rozpyleniu nanoszonej farby. Podstawowymi parametrami dysz malarskich są średnica otworu i kąt rozwarcia. Powstający ślad natryskiwanej farby najczęściej przyjmuje kształt wydłużonej elipsy. Dobór dyszy zależy od ciśnienia, lepkości materiału, zawartości cząstek stałych oraz kształtu i wielkości malowanego obiektu. Informacje odnośnie zalecanej dyszy malarskiej do natrysku hydrodynamicznego powinny znajdować się w karcie technicznej każdej farby.

szerokie strumienie

rodzaje farb

Planują Państwo prace remontowe lub wykończeniowe z wykorzystaniem agregatu? Nie zawsze trzeba kupować urządzenie kosztujące kilka tysięcy zł. Równie dobrze można je wypożyczyć na czas prac. W firmie Pagat istnieje możliwość wypożyczenia agregatu malarskiego już od 1 doby! Wypożyczane maszyny są kompletnie wyposażone i gotowe do natychmiastowego użycia.

Zalety natrysku hydrodynamicznego:

  • bardzo wysoka wydajność malowania, co najmniej 100m2/godz. praktycznie do 300 m2/godz.
  • przyspieszenie prac malarskich
  • oszczędność materiału malarskiego w okolicy 20%,
  • uzyskanie równej i gładkiej warstwy
  • pozwala nakładać materiały bez rozcieńczania, chyba że producent materiału zaleca inaczej,
  • zmiana wielkości otworu dyszy i szerokości natrysku odbywa się poprzez zmianę dyszy.
  • możliwość podłączenia do pompy malarskiej np. dwóch pistoletów