Caparol MattFinish

Matowa farba wewnętrzna w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro.

Opis

Zastosowanie
Lekko wypełniająca, do stosowania jako warstwa pośrednia i końcowa na wszystkich typowych podłożach w pomieszczeniach wewnętrznych. Dzięki 1 klasie odporności na szorowanie na mokro może być stosowana w pomieszczeniach o większym obciążeniu tj. np. pomieszczenia hotelowe czy biurowe.

Właściwości
O zmniejszonej emisji, bezrozpuszczalnikowa
Wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu
Dobrze kryjąca
Zachowująca strukturę
Dyfuzyjna
Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM
Spoiwo
Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.Wielkość opakowań
Opakowanie standardowe: 15 l

Barwa
Biała

Farbę MattFinish można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie kolory owspółczynniku jasności (HBW) > 70. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku
Głęboko matowy (według EN 13 300).Składowanie
Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.Dane Techniczne
Własności wg normy PN EN 13 300:
W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 1, odpowiada odporna na szorowanie według DIN 53778Zdolność krycia
Klasa 1 przy wydajności 6 m2/lGranulacja
drobna (< 100 µm)Gęstość
ok. 1,45 g/cm3