Tikkurila Optiva Colour

Wodorozcieńczalna, głęboko matowa, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*.

Opis

ZASTOSOWANIE:

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne
malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może
być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po
uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym
(Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super Akva.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
DUŻA SIŁA KRYCIA
TRWAŁOŚĆ POWŁOKI I KOLORU
– Zwięzła struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń wgłąb ścian
ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE
DOSKONAŁE WŁASNOŚCI APLIKACYJNE
– Niekapiąca formuła
– Bardzo dobra przyczepność do podłoża
– Łatwe rozprowadzanie
– Optymalny czas schnięcia
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
– Poniżej wymaganej normy– zawiera mniej niż 5 g/l

Stopień połysku -Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2]

Wydajność -Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstury
podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru. Dokładne
zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie wymalowania
próbnego na docelowo malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik -Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Metody aplikacji -Wałek, pędzel, natrysk (dysza 517, ciśnienie 180-200 bar).

Czas schnięcia -W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok.
1 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny.

Odporność na szorowanie na mokro:
Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.
W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych
detergentów myjących.