Tikkurila Liitu

Wodorozcieńczalna farba do malowania tablic, do barwienia.

Opis

ZASTOSOWANIE:

Ściany i meble.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Do tworzenia powierzchni tablicowych. Podczas pisania kredą, kreda dobrze przylega do
pomalowanej powierzchni oraz łatwo można ją zetrzeć.

Stopień połysku -Mat.

Wydajność -8-10 m²/l.

Rozcieńczalnik -Woda

Metody aplikacji-Wałek, pędzel lub natrysk.

– Dla natrysku konwencjonalnego: ciśnienie 3-4 bary, zalecana dysza: 1,6-1,8 mm,
produkt rozcieńczyć 15-30% obj.
– Dla natrysku bezpowietrznego: ciśnienie 140-160 bar, zalecana dysza: 0,011″-
0,013″, produkt rozcieńczyć 0-5% obj.
– Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego: ciśnienie 140-160 bar, ciśnienie
rozpylanego powietrza powinno być około 2 bar, zalecana dysza: 0,011″-0,013″,
produkt rozcieńczyć 0-5% obj.

Czas schnięcia -Ponowne malowanie po ok. 6 godzinach. Produkt jest gotowy do użycia po około 1
tygodniu.