Teknos TeknosPro Katto

Wodorozcieńczalna akrylowa farba dyspersyjna do suchych powierzchni wewnętrznych, o w pełni matowym wykończeniu. Brak połysku bez względu na kąt obserwacji.

Opis

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE
Wodorozcieńczalna akrylowa farba dyspersyjna do suchych powierzchni
wewnętrznych, o w pełni matowym wykończeniu. Brak połysku bez względu na kąt obserwacji.
Produkt zakwalifikowany do Grupy M1 w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.
Nowe lub uprzednio malowane ściany i sufity w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach dotyczących wyglądu.
Ściany i sufity w domach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach szkolnych i szpitalnych (z wyłączeniem sal operacyjnych i laboratoriów),żłobki, przedszkola.
TEKNOSPRO KATTO można nakładać na beton, tynk, szpachlę, cegłę oraz płyty konstrukcyjne.

DANE TECHNICZNE
Zawartość substancji stałych ok. 36% obj.
Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l.
VOC produktu: max 30 g/l.
Zużycie praktyczne:
Powierzchnie uprzednio malowane: 7-10 m2/l
Szpachlówka i płyty pilśniowe: 5-8 m2/l
Beton i powierzchnie otynkowane: 4-7 m2/l
Gęstość ok. 1,5 g/ml
Czas schnięcia w temp. 23oC/50% wilgotności wzgl.
– pyłosuchość po 0,5 godz.
– następna warstwa po 2 godz.
Czas schnięcia może się wydłużać gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.
Rozcieńczalnik, zmywacz Woda. Natychmiast po użyciu umyć sprzęt wodą.
Wykończenie Pełny mat
Kolor Biały. Można mieszać z pastami barwiącymi do jasnych odcieni zgodnie z Kartą Kolorów Wewnętrznych. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna.
Odporność na zmywanie i ścieranie
Malowana powierzchnia odporna na niewielkie zużycie.
Szorowanie na mokro, odporność klasa 2 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).
Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2)°C i wilgotności (50±5)%
Opakowania
(dostępność zależy od kraju)
Biały: 2,7 l, 9 l, 18 l