Teknos Futura Aqua Primer

Trwały, wodorozcieńczalny, w pełni matowy podkład alkidowy poprawiający przyczepność. Odpowiedni do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych a także do ocynkowanych i uprzednio malowanych wewnętrznych powierzchni metalowych. Idealne własności aplikacyjne.

Wewnątrz jako podkład poprawiający przyczepność do podłoża przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych i płyt konstrukcyjnych oraz nierdzewnych powierzchni metalowych oraz jako farba nawierzchniowa: drzwi, okien, regałów, paneli (również sufitowych), profili, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych, FUTURA AQUA PRIMER nadaje się do gruntowania gipsu i szpachlówki, gdy podłoże musi być wytrzymałe i gładkie: podokienniki, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych. Na zewnątrz FUTURA AQUA PRIMER znajduje zastosowanie jako warstwa podkładowa do malowania drewnianych skrzydeł okiennych, drzwi, elementów balkonowych, mebli ogrodowych itp. Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2013+A3:2018 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.

Opis

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje EN 71-3, Klasyfikacja M1, Fiński znak Key Flag.

Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii. Zastosowanie Drzwi, Meble, Okna, Meble ogrodowe.

Zalecane podłoże Metal, Drewno

Zawartość części stałych Około 40 % objętościowych

Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/d): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.

LZO wartości graniczne (kat A/i): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.

Zużycie praktyczne 8 – 10 m²/l.

Kolory Biały i baza 3. Można barwić do uzyskania odcieni z Karty Kolorów

Wewnętrznych. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna. System barwienia Teknomix

Rozcieńczanie W razie potrzeby rozcieńczyć farbę: 5 – 15% objętościowo wodą.

Czasy schnięcia +23 °C / 50% RH

– pyłosuchość 1 h

– kolejna warstwa 6 h

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia. Czyszczenie Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.

Połysk (60°) Pełny mat

Rozcieńczalnik Woda.

Gęstość Około 1,3 g/ml