Teknos Futura Aqua 40

Wodorozcieńczalna, uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych i zewnętrznych. Wykończenie: półpołysk.

Opis

Wodorozcieńczalna, uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych i zewnętrznych. Wykończenie: półpołysk.

Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 40 nadaje się do zagruntowanych i uprzednio malowanych farbami alkidowymi powierzchni drewnianych, metalowych i płyt konstrukcyjnych: drzwi, skrzydeł okiennych, regałów, profili, paneli (również sufitowych), poręczy w klatkach schodowych, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów. Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 40 nadaje się także na tynk i szpachlówkę zagruntowaną za pomocą podkładu FUTURA AQUA PRIMER, np. podokienniki, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych. Malowanie powierzchni zewnętrznych: FUTURA AQUA 40 jest odpowiednia do nakładania na zagruntowane skrzydła okienne, drzwi i meble ogrodowe. Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2013+A3:2018 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.

Zastosowanie: Drzwi, Meble, Okna, Meble ogrodowe

Zalecane podłoże: Metal, Drewno

Zużycie praktyczne: 8 – 10 m²/l.

Stopień połysku: Półpołysk

Rozcieńczalnik: Woda.

Nanoszenie: Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w jednej lub dwóch warstwach
pędzlem lakierniczym, wałkiem moherowym, packą lub za pomocą natrysku. Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, ślady pozostawione przez wałek można zminimalizować za pomocą packi do malowania lub pędzla do lakierów. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 – 0,013″

Rozcieńczanie: W razie potrzeby rozcieńczyć farbę: 5 – 15% objętościowo wodą.

Czasy schnięcia +23 °C / 50% RH
– pyłosuchość 1 h
– kolejna warstwa 8 h
– zupełnie suche 2 – 3 dni

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia. Ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach produkt uzyskuje po ok. miesiącu.