Teknos Futura Aqua 20

Wodorozcieńczalna uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych. Wykończenie: półmatowe.

Opis

Wodorozcieńczalna uretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do stałych i ruchomych mebli wewnętrznych. Wykończenie: półmatowe.

FUTURA AQUA 20 nadaje się do zagruntowanych i uprzednio malowanych farbami alkidowymi powierzchni drewnianych, metalowych i płyt konstrukcyjnych: drzwi, skrzydeł okiennych, regałów, profili, paneli (również sufitowych), poręczy w klatkach schodowych, kanałów wentylacyjnych, grzejników i systemów rurowych. Malowanie powierzchni zewnętrznych: FUTURA AQUA 20 jest odpowiednia do nakładania na zagruntowane skrzydła okienne, drzwi i meble ogrodowe. Malowanie powierzchni wewnętrznych: FUTURA AQUA 20 nadaje się także na tynk i szpachlówkę zagruntowaną za pomocą podkładu FUTURA AQUA PRIMER, np. podokienniki i ościeżnice, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych. Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2013+A3:2018 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.

Zastosowanie: Drzwi, Meble, Okna, Meble ogrodowe

Zalecane podłoże: Metal, Drewno

Zużycie praktyczne: 8 – 10 m²/l.

Stopień połysku: Półmat

Rozcieńczalnik: Woda.

Metoda nanoszenia: Pędzel do lakierów , Wałek moherowy, Paca do malowania , Natrysk

Nanoszenie: Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w jednej lub dwóch warstwach
pędzlem lakierniczym, wałkiem moherowym, packą lub za pomocą natrysku. Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, ślady pozostawione przez wałek można zminimalizować za pomocą packi do malowania lub pędzla do
lakierów. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 – 0,013″

Rozcieńczanie: W razie potrzeby rozcieńczyć farbę: 5 – 15% objętościowo wodą.

Czasy schnięcia +23 °C / 50% RH
– pyłosuchość 1 h
– kolejna warstwa 8 h
– zupełnie suche 2 – 3 dni

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia. Ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach produkt uzyskuje po ok. miesiącu.