Teknos Futura 40

Farba uretanowo-alkidowa, która jest tiksotropowa, a zatem łatwa w aplikacji. Wykończenie: półpołysk.

Do malowania powierzchni drewnianych i zagruntowanych powierzchni metalowych na meblach wolnostojących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Należy unikać stosowania ciemnych kolorów na zewnątrz.

Opis

Farba uretanowo-alkidowa, która jest tiksotropowa, a zatem łatwa w aplikacji. Wykończenie: półpołysk.

Do malowania powierzchni drewnianych i zagruntowanych powierzchni metalowych na meblach wolnostojących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Należy unikać stosowania ciemnych kolorów na zewnątrz.

Zastosowanie: Meble wolnostojące

Zalecane podłoże: Metal, Farba proszkowa, Drewno

Zużycie praktyczne: Aplikowana w jednej warstwie na gładkiej powierzchni: 8 – 12 m²/l.

Stopień połysku: Półpołysk

Rozcieńczalnik :TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Metoda nanoszenia: Pędzel, Wałek, Natrysk Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 – 0,013″.

Warunki podczas malowania Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Temperatura
otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.

Rozcieńczanie: Stosując natrysk farbę rozcieńczyć 5 – 15% obj., używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500.

Czasy schnięcia +23 °C / 50% RH
– suchość na dotyk 4 h
– kolejna warstwa po 24 godz. Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.