Caparol Indeko-W

Matowa farba wewnętrzna z ochroną powłoki przeciw porastaniu grzybami pleśniowymi.  2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300.

Opis

Zastosowanie

Do wykonywania wysokowartościowych powłok renowacyjnych na wewnętrznych powierzchniach  podatnych na pleśń w komercyjnych pomieszczeniach mokrych, takich jak browary, mleczarnie, rzeźnie, fabryki konserw i do utrzymania higieny w pomieszczeniach prywatnych. Indeko-W została przetestowana pod kątem przydatności do użytku wewnętrznego zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Oceny Zdrowia Produktów Budowlanych (AgBB). Emisja LZO (VOC) jest znacznie niższa niż dopuszczalne wartości.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna o słabym neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość-sd < 0,1 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę farby przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych
  • łatwa w obróbce

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

2,5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Indeko-W  można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności ≥70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 2

Zdolność krycia

Klasa 2, przy wydajności 6 m2/l tj. 150 ml/m2