Tikkurila Optiva 5

Najnowszej generacji, matowa, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni.

Opis

Najnowszej generacji, matowa, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ itd.), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*.

Zastosowanie

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne
malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może
być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po
uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym
(Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super Akva)

 

WYDAJNOŚĆ 8-16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstury
podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru. Dokładne
zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie wymalowania
próbnego na docelowo malowanej powierzchni

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE NA MOKRO

Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO
11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i
delikatnych detergentów myjących.

ROZCIEŃCZALNIK

Wodorozcieńczalny

METODY APLIKACJI

Natrysk, pędzel, wałek

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.