Kto może przystąpić do kursu malarskiego czy tynkarskiego?

Prace budowlane nie oznaczają wyłącznie wznoszenia ścian, przygotowywania stropów i wylewania podłóg, a obejmują także roboty wykończeniowe, bez których żaden obiekt nie zyskałby odpowiedniej funkcjonalności ani estetyki. Wśród często wykorzystywanych metod wykańczania ścian na pierwszym miejscu znajduje się ich tradycyjne tynkowanie oraz malowanie. Popyt na fachowców mających doświadczenie w tej dziedzinie jest wciąż duży, a znalezienie pracy przy robotach tego typu jest łatwe i wiąże się z możliwością wynegocjowania korzystnych stawek. Swoje kompetencje w tym obszarze, a zatem i pozycję negocjacyjną przy kontaktach z potencjalnym pracodawcą można łatwo zwiększyć, decydując się na udział w szkoleniu z malowania natryskowego oraz posługiwania się agregatem malarsko-tynkarskim. Przekonaj się, dlaczego okaże się to dobrym pomysłem.

Dlaczego warto zdobyć umiejętność posługiwania się agregatami do malowania i tynkowania?

Umiejętność ręcznego nakładania tynków i gładzi gipsowych jest pożądana i użyteczna w przypadku wszystkich osób pracujących przy wykańczaniu wnętrz budynków. Tradycyjne tynkowanie przyda się też wszystkim zajmującym się termoizolowaniem elewacji, podobnie jak umiejętność malowania. Zwykle kompetencje te są jednak niezbędne głównie przy pracach remontowych lub mniejszych realizacjach. Przy większych inwestycjach techniki te nie są z reguły wykorzystywane, ponieważ okazują się bardziej pracochłonne, a przez to droższe. Problemem jest także to, że często roboty wykończeniowe odbywają się tuż przed oddaniem obiektu, szczególnie ważne okazuje się więc jak najszybsze ukończenie zadania. Umiejętności obsługi agregatów malarsko-tynkarskich będą więc sposobem na poszerzenie możliwości znalezienia dobrej pracy, a dla firm okażą się metodą na rozbudowę swej oferty.

Co jest wymagane od uczestników kursów?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką tynkowania i malowania, jak również prezentacja sposobu posługiwania się agregatami tynkarskimi oraz malarskimi, ich ustawiania i konserwacji. Każda osoba mająca podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia prac budowlanych będzie mogła wziąć udział w kursie i pod okiem doświadczonych instruktorów ćwiczyć swe umiejętności praktyczne.