Jakie atesty musi posiadać chemia budowlana?

Podczas prowadzenia prac budowlanych dbanie o bezpieczeństwo pracowników i przyszłych użytkowników stawianych obiektów powinno stanowić kwestię priorytetową. Dlatego należy inwestować w zakup najlepszych materiałów budowlanych – dobrych, sprawdzonych, posiadających wymagane atesty produktów. Poniższy wpis odpowiada na pytanie, jakie normy musi spełniać chemia budowlana, aby móc zostać dopuszczoną do użytku.

Wymagane i obligatoryjne atesty

Wymagania stawiane przez polskie prawo materiałom budowlanym zostały dostosowane do rozporządzeń obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Od tej pory podstawowym oznaczeniem, jakie musi posiadać dany produkt, aby zostać dopuszczonym do obiegu, jest Conformité Européenne (CE). Znak CE stanowi deklarację producenta, że jego wyrób spełnia wymagania określone przez unijne dyrektywy, a dokładniej przewidziane dla niego normy jakości i bezpieczeństwa, które gwarantują jego satysfakcjonujące oraz niezagrażające życiu i zdrowiu użytkowanie. Stosowana w Polsce chemia budowlana musi zostać oznaczona znakiem CE, ewentualnie krajowym znakiem B stosowanym w przypadku produktów, dla których nie istnieje zharmonizowana norma europejska. W opisanej sytuacji wyroby budowlane muszą spełniać normę krajową (PN) lub uzyskać Krajową Aprobatę Techniczną. Regulacje te nakładają na producentów nowe obowiązki, przyczyniają się do wycofywania z rynku materiałów budowlanych niskiej jakości, zwiększają odpowiedzialność wytwórców. Ponadto warto, aby wybrany produkt miał następujące atesty:

  • atest higieniczny PZH (wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), który potwierdza, że dany wyrób jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, a jego zastosowanie nie zagraża środowisku naturalnemu,
  • rekomendację PTA, czyli Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, udowadniającą, że wybrany produkt stanowi materiał wysokiej jakości oraz spełnia obowiązujące standardy bezpieczeństwa alergologicznego,
  • atesty potwierdzające ekologiczny status towaru, w tym między innymi Eko-znak (nadawany produktom przyjaznym dla środowiska naturalnego), Ecolabel (przyznawany wyrobom i usługom, których cały cykl życia, produkcja, użytkowanie, przetwarzanie czy utylizowanie ma jak najmniejszy wpływ na ekosystem), EKO-ITB, czyli znak ekologiczny stworzony specjalnie dla materiałów budowlanych (mogą się o niego starać wyroby o stosunkowo niskiej szkodliwości dla środowiska), oznaczenie ekologiczne Błękitny Anioł świadczące o niskiej emisji lotnych związków organicznych (LZO),
  • inne certyfikaty podkreślające spełnianie obowiązujących norm, w tym ocenę techniczną materiałów budowlanych, która potwierdza jakość danego produktu oraz wskazuje, że jest on bezpieczny w stosowaniu.