Budowa i działanie agregatu malarskiego

Malowanie większych powierzchni bywa czasochłonne, co zwiększa koszt prowadzonych prac. Znacznie lepszą wydajność można osiągnąć, korzystając z agregatu malarskiego. Za sprawą swojej konstrukcji podaje on farbę pod ciśnieniem, dzięki czemu może ona być nakładana szybciej i na większym obszarze. Przekonajmy się, jak działają agregaty i zobaczmy, dlaczego warto je stosować.

Jaka jest konstrukcja agregatu malarskiego?

Agregat malarski to urządzenie mobilne, które pobiera farbę, a następnie spręża ją przy wykorzystaniu zamontowanej pompy. W zależności od modelu może to być pompa membranowa, która wytwarza ciśnienie za sprawą zmniejszania i zwiększania objętości komory wywoływanej przez zmienny nacisk na elastyczną powłokę membrany albo klasyczna konstrukcja tłokowa. Sprężona farba jest następnie podawana przewodami do pistoletu natryskowego, przy pomocy którego można kierować jej strumień na malowane powierzchnie. Strumień farby może być regulowany zarówno dzięki ustawieniom samego agregatu, jak i właściwemu doborowi średnicy dyszy. Agregaty malarskie pozwalają na malowanie hydrodynamiczne, a więc bez mieszania farby i powietrza. Jest to korzystne, ponieważ zmniejsza ryzyko powstawania zacieków i nierównomiernego rozkładu farby. Dla wygody przemieszczania agregatów, a także z uwagi na masę zamontowanego w nich silnika oraz pompy urządzenia są zwykle wyposażane w kółka, a także stabilną podpórkę ułatwiającą ich rozstawienie.

Dlaczego warto korzystać z agregatów malarskich?

Agregaty malarskie sprawdzają się przy pomieszczeniach o znacznej kubaturze, ponieważ umożliwiają pomalowanie znacznej powierzchni w stosunkowo krótkim czasie. Z uwagi na konieczność czyszczenia po każdym użyciu nie będą się jednak nadawały do malowania niewielkich fragmentów ścian bądź sufitów. W tym celu można jednak wykorzystać ręczne pistolety natryskowe pracujące metodą hydrodynamiczną. Korzyścią z używania agregatu będzie także uzyskiwanie jednolitego rozkładu farby na całej powierzchni, a także możliwość malowania bez użycia drabin czy pomostów.